Fokusområden

16dots tar utgångspunkten från att känna till, förstå och agera utifrån företagets affärsmodell och behov så affärsutvecklingen utvecklas enligt ett antal förhållningssätt och verktyg. Kortfattat kan man sammanfatta det som att 16dots skapar förutsättningar för hur information ska flöda från källa till affär på bästa sätt.

16dot tar utgångspunkten från tre nivåer:

Meta: Övergripande

Beskrivande: Vad måste man göra för att uppnå resultat enligt 16dots.

Praktisk: Modeller och metoder.

Vilket ger fem fokusområden som knyter ihop 16dots till en helhet.

  1. Vad levereras!
  2. Hur ska vi leverera!
  3. Vem gör vad!
  4. Vad är det som händer!
  5. Vad är det vi inte vet!