Hur ska vi leverera!

Pålitlighet

Dot-Pålitlighet-webMålet med pålitlighet är att möjliggöra för organisationer att förbättra kvaliteten på styrande beslutsfattande genom att säkerställa att tillförlitlig och säker information och data är tillgängliga under tjänsten eller systemets livscykel.

Arbetsflöden

Dot-Arbetsflöde-webDet är inte alltid man använder sig av begreppet händelsehantering utan man använder sig i stället av begreppen call center, helpdesk, servicedesk, användarstöd, kundtjänst eller support.

Tillförlitlighet

Dot-Tillförlitlighet-webSyftet med tillförlitlighet är att få ledningen att fokusera på alla frågor kring tillförlitlighet, som berör både system, tjänster och resurser, så att tillförlitlighetens mål inom alla områden mäts och uppnås.