Vad levereras!

Resultat

Dot-Resultatet-webVad är resultat? Frågan kan ses som enkel och besvaras med pengar. Men är det så enkelt? 16dots anser inte det, vi definierar resultatet som det som vi ger företaget önskat mål, ofta är det att aktieutdelningen ska vara i enhetligt med ägarnas önskemål, men det beror på verksamheten, t.ex. kan en myndighet eller frivilligorganisation ha andra mål. 16dots fokuserar på att resultatet ska motsvara mest effektiva utnyttjande av resurser för att maximera sina mål.

Verksamhetsflöden

Dot-Verksamhetsflöde-webFör att resultatet ska bli transparent, förståeligt och mätbart måste man bestämma hur det önskade läget ska se ut. Fokus området Verksamhetsflöden tar fasta på hur företag kommit fram till att det ska fungera. Arbetet kan lämpligen struktureras på tre nivåer:

  • Nulägesanalys
  • Målbild
  • Planering av åtgärder

Informationsflöden

Dot-Infomrationsflöde-webHur kommer informationen fram till företagets olika delar och är det den rätta, löse de flesta flöden av telefonsamtal mellan olika individer i företaget eller filtreras de fram.