Vem gör vad!

Styrning

Dot-Styrning-webStyrning avser i det här sammanhanget helheten och säkerställer hur företaget hanterar behov som ligger mer än ett år framåt. Typiska behov är företagets vision och affärsidé samt lagkrav med tidsperspektiv längre än ett år (två till fem år eller länge). När det gäller perspektiv som är längre än fem år, kan det t.ex. handla om lagkrav som arkivering.

Ledning

Dot-Ledning-webLedning avser operativa beslut och vem som tar dem och under vilken förutsättning. Här avses frågor som kopplar företags visioner, affärsplaner, affärsmål med aktiviteter som måste utföras regelbundet och inom ett år.

Möjliggörare

Dot-Möjliggörare-webVerktyg, system, metoder med mera som gör informationsflödet möjligt.

Aktörer

Dot-Aktörer-webKommunikation mellan företagets olika delar är extremt viktigt för att säkerställa att ”rätt” information kommer verksamheten tillgodo vid en tidpunkt då den behövs. Antalet roller varierar kraftigt mellan olika organisationer och det har identifierats upp emot 80 olika roller inom stora organisationer men varje enskild organisation brukar ha ett behov på ungefär 20 stycken.

Noteras ska att de roller som vi använder i svenska företag sällan överens stämmer med organisationer i engelskspråkiga företag. Detta belyser vikten av att hanteringen enligt de 16dots alltid tar hänsyn till företagets kultur.