Vår mission

Hjälpa företag att maximera utnyttjandet av IT för att stödja företagets affärer.

Grunden till metoden och synsättet är att alla företag har en mängd information inom och utom företaget, t.ex ekonomisystem, CRM, internet, hemsidor. Information finns i en bestämd mängd, men endast viss del av denna mängd tillför företaget värde!

Målsättningen är att företagets affärsverksamhet ska ha rätt information för att bli ännu mer framgångsrik. För att uppnå detta finns de 16 områdena i 16dots som verktyg för att lyckas. De 16 områdena bygger på ”best practice” och beskriver hur varje del identifieras och implementeras.

För att ge företaget rätt information i affären är det viktigt att komma ihåg att informationen filtreras genom ett antal processer och verksamhet. Dessa processer och verksamhet ger tillsammansen värdekedja som kan sammanfattas enligt följande:

information – process – verksamhet – affär.

Förutom värdekedjan bygger också 16 dots på några fundamentala delar avseende hur agerandet bör ske för att lyckas implementera en framgångsrik affärsverksamher med IT-stöd. Varje del ska hanteras enligt:

agilt – aktivt – aktuellt – autentiskt.

Förhållningssättet 16 dots är fördelade på fem fokusgrupper. Grupperna omfattar ett visst område kopplat till de 16 punkterna och samtliga fem frågeställningar tas om hand i samtliga 16 punkter. Fokusgrupperna är:

  • Vilken informationen ska levereras
  • Hur ska informationen levereras
  • Vem gör vad
  • Vad är det som händer
  • Vad är det vi inte vet